Radoslav Šmakal - elektromontážní práce

LED pásky a LED profily pro povrchovou a skrytou montáž

LED pásky jsou vhodné pro obrovské množství aplikací.

Rozdělení LED pásků dle typu napájení

  • Jsou to napěťové LED pásky, které využívají pro napájení stabilizované stejnosměrné napájecí napětí, většinou 12 V nebo 24 V. Tyto LED pásky jdou velmi dobře stmívat za využití tzv. pulzně šířkové modulace bez výrazných ztrát. Napěťové LED pásky nelze stmívat snižováním napětí.
  • Druhou variantou LED pásků jsou proudové LED pásky s napájením konstantním proudem. Tyto pásky mají menší ztráty a méně se při provozu zahřívají.

Obecně se daleko více využívají napěťové LED pásky, u kterých je jednodušší návrh a výpočet zdroje.

LED pásky jsou ve většině případů připevněny na ohebném plastovém pásku, na kterém jsou měděné vodivé cesty. LED pásek je standardně ohebný, dá se instalovat i na válcové a jinak zprohýbané plochy.

Chlazení LED pásků

Pro chlazení LED pásku se využívá buď vlastností podkladu, nebo se instalují do chladícího hliníkového (Al) profilu. Chladící Al profily pro LED pásky se vyrábějí v nepřeberném množství tvarů, barev a provedení.

LED profily

Standardní jsou LED profily na povrchovou montážLED profily na skrytou montáž, určené k zafrézování do materiálu. Ty se nejčastěji využívají pro osvětlení nových kuchyňských linek, kdy se při výrobě vyfrézuje do materiálu drážka pro vložení LED profilu. Při instalaci LED pásků na povrch se využívá nejčastěji LED profilů v barvě stříbrné, bronzové, černé a bílé. Velké množství tvarů a rozměrů LED chladících profilů umožňují vybrat ten nejvhodnější LED profil pro konkrétní aplikaci. Různé rozměry LED profilů pak umožňují instalovat do jednoho LED svítidla i více LED pásků vedle sebe a zvýšit tak výkon LED svítidla až na hodnotu odpovídající náhradě 10 ks klasických 60W žárovek v jediném metru LED svítidla.