Radoslav Šmakal - elektromontážní práce

Provádíme elektromontáže, poplachové systémy, kamerové systémy, datové sítě, anténní rozvody, telefonní rozvody, LED osvětlení, práce ve výškách, hromosvody, práce pod napětím, revize elektrických zařízení a veškeré související práce.

Podívejte se do fotogalerie, ve všech oblastech činností nabízíme kvalitní, čisté a rychlé provedení nových instalací, opravy, úpravy, doplnění stávajících elektroinstalací, včetně okamžitého výjezdu k havarijním stavům elektrických zařízení a instalací.

Prioritou je pro nás kvalitně provedená práce v dohodnutém termínu.

Firma sídlí nedaleko Olomouce, většina prací je realizována v Olomouckém kraji.